Tervetuloa!

 Tämä on SÄPEn eli Säveltämisen pedaogiikka -koulutuksen blogi, tervetuloa!

Säveltämisen pedagogiikan koulutuksen tavoitteena on luoda säveltämisen pedagogiikkaan uudenlaista toimintakulttuuria yhdistämällä alueellisissa kehittäjätiimeissä eri koulutusasteita ja -muotoja. Koulutuksen taustalla ovat muutokset eri oppilaitosten opetussuunnitelmissa ja sen toteuttavat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia sekä Helsingin yliopisto.

Verkostomainen, korkeakoulut, musiikkioppilaitokset sekä peruskoulut ja lukiot yhdistävä, jaettua asiantuntemusta tukeva toimintamalli sekä tutkiva työskentelytapa takaavat osallistuvien opettajien ammatillisen kehittymisen, innovaatioiden syntymisen ja hyvien käytäntöjen leviämisen.

Toimintamalli mahdollistaa ja edesauttaa konkreettisen opetussuunnitelmaperusteisen muutoksen toteutumista musiikin opetustyössä. Tavoitteena on myös tunnistaa olemassa olevat säveltämisen pedagogiikan hyvät käytännöt ja levittää niitä valtakunnallisesti.

Koulutus alkaa 7.10.2016 ja päättyy joulukuussa 2017.

Mainokset