Ensimmäinen SÄPE-tapaaminen oli Itä- ja Keski-Suomen osalta 11.11. klo 13.00–19.00 Puuppolan koululla Jyväskylän pohjoispuolella. Paikalla oli yhtä lukuunottamatta kaikki kurssilaiset ja kolme kouluttajaa (Antti Kleemola, Mikko Myllykoski ja Matti Ruippo). Kurssipäivä jakautui neljään osaan: omien projektien esittely, Antin sävellystyöpaja, Matin verkkoresurssikatsaus ja Mikon Musatorni-esittely.

Projektiesittely oli hyvä tapa tutustua toisiin kurssilaisiin ja kunkin ammatillisiin tilanteisiin. Erityisen antoisaa oli keskustelu siitä, millaisia onnistumisen kokemuksia kurssilaisilla oli, ja millä tavoin niitä oli tähän mennessä kertynyt. Kurssilaisten kokemukset ja projektit olivat moninaiset, mutta opintojen käytännön päämäärät osoittautuivat samansuuntaisiksi.

Antti meni suoraan asiaan ja aloitti kappaleen yhteissävellyksen. Hän antoi työskentelypohjaksi sointurakenteen I–V–VI–IV. Kyseinen rakenne voi alkaa miltä sointukierron asteelta tahansa, mutta tällä kertaa valittiin VI asteelta alkava versio. (Kyseinen sointukierto on myös saanut nimen Sensitive Female Chord Progression. Nimen innoittajaksi on arveltu Joan Osbornen esitystä kappaleesta One of Us.) Aluksi ideoimme kukin tahollamme koukuttavan kertosäkeen lauseen. Tämän jälkeen ideoitiin kertosäe ja sitten pienryhmissä neljä säkeistöä. Prosessin edetessä laulusta tehtiin kenttä-äänitykset ja biisi oli valmis vajaassa kahdessa tunnissa.

Matti esitteli osuudessaan ilmaisia musiikinteon työvälineitä. Kurssilaisilla oli läppärit mukana, ja muutamaa sovellusta ehdittiin kokeilemaan käytännössä. Keskusteltiin myös verkkoyhteisöjen merkityksestä musiikilliseen esilletuloon ja kommentointiin.

Mikko oli raahannut mukanaan Musatornin (ks. http://musatorni.blogspot.fi tai www.facebook.com/groups/musatorni). Tutustuimme Musatorniin ja oppimisympäristön rooliin säveltämisessä. Keskustelimme myös elektronisen musiikin kulttuurista säveltämisen kontekstissa. Kurssilaiset lähtivät käytännön musiikintekoon paikan päällä.

Pyrimme välttämään kurssilla sähköpostien vilinää. Käytämme yhteistä on Schoology-alustaa resurssien jakoon, ajatustenvaihtoon ja kurssin aikatauluttamiseen. Itse opiskelu on kurssilla jakautumassa kolmea opettajaa myötäillen erilaisiin moduleihin, joista osa toteutetaan lähiopetuksena, osa taas verkkoseminaareina. Verkkoseminaareihin olisi tarkoitus kutsua kaikki SÄPE-osallistujat mukaan.

Mainokset